Kependudukan

JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN PANCORAN MAS,  PER 31 Desember 2013

No.

Kelurahan

Jumlah Laki-laki

Jumlah

Perempuan

Jumlah

1

 Depok

25.710

23.298

49.008

2

 Depok Jaya

14.295

14.697

28.992

3

Pancoran Mas

34.340

32.451

66.791

4

 Mampang

14.170

12.141

26.311

5

 Rangkepan

 Jaya

18.325

17.470

35.795

6

 Rangkapan

Jaya Baru

17.320

16.629

33.949

 Jumlah

124.160

116.686

240.846

Jumlah Penduduk menurut Pendidikan

 

No

 

Kelurahan

Tdk/ Blm Sek

Tidak tamat

SD/ seddt

Tamat SD /Sedrt

SLTP/

Sedrjt

SLTA/ sedrt

1

 Depok

6.321

3.506

6.607

10.120

17.002

2

 Depok  Jaya

4.992

2.895

1.564

2.187

10.231

3

 Pancoran Mas

12.252

6.828

9.407

9.734

24.724

4

 Mampang

3.570

2.201

4.158

3.879

9.932

5

 Rangkepan Jaya

6.783

4.480

5.191

4.696

10.621

6

 Rangkapan Jaya Baru

4.955

3.784

4.590

3.937

11.936

 JUMLAH

38.873

23.694

31.517

34.553

84.446

 

No

Kelurahan

D.I / D.II

D.III/

Sarmud

D.IV/

Strata I

Strata II

Strata III

1

 Depok

1.512

1.791

987

379

323

2

 Depok  Jaya

951

1.221

2.765

1132

1054

3

 Pancoran Mas

947

918

816

589

576

4

 Mampang

425

445

817

456

426

5

 Rangkepan Jaya

562

562

1.021

974

927

6

 Rangkapan Jaya Baru

1.074

756

1.022

972

923

 JUMLAH

5.909

5.693

7.428

4502

4231

No

Kelurahan

D.I / D.II

D.III/

Sarmud

D.IV/

Strata I

Strata II

Strata III

1

 Depok

1.512

1.791

704

379

323

2

 Depok  Jaya

951

1.221

2.765

1.132

1.054

3

 Pancoran Mas

715

734

816

589

576

4

 Mampang

425

445

817

456

426

5

 Rangkepan Jaya

540

562

1.021

974

927

6

 Rangkapan Jaya Baru

605

756

1.022

972

923

 JUMLAH

4.748

5.509

7.145

4.502

4.231

Jumlah Penduduk menurut Agama

           

No.

 

Kelurahan

 

Islam

Protes

tan

Khato

lik

Hindu

Budha

Khong

hucu

Lain

-lain

1

 Depok

40.902

6.606

1.045

40

369

29

17

2

 Depok  Jaya

25.267

2.607

1.047

52

83

3

7

3

 Pancoran Mas

63.261

2.478

676

76

204

95

1

4

 Mampang

25.237

711

244

49

54

16

0

5

 Rangkepan Jaya

34.033

1.088

441

150

80

0

3

6

 Rangkapan Jaya Baru

31.689

1.572

458

126

102

0

2

 JUMLAH

220.389

15.062

3.911

493

892

143

30

 p