Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Jumlah Pos Ronda Tahun 2014 dan 2015

No               Kelurahan                                    Jumlah

1.             Depok                                      21                          21

2.             Depok Jaya                            108                        108

3.             Pancoran Mas                        15                           15

4.             Mampang                                60                           60

5.             Rangkepanjaya                       47                          47

6.              Rangkapanjaya Baru             25                           25